câu chuyện về thợ môi trường

Một vài mẩu chuyện về đời sống, nghề của thợ môi trường. Xem nghe nghề môi trường, thông nghẹt là như thế nào. Cuộc sống thợ so với bạn ra sao.

thợ thông tắc và dọn vệ sinh
thợ thông tắc và dọn vệ sinh